ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจำนวน 1 หลังด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ไฟล์รายละเอียด

    1. ร่างประกาศ
    2. ร่างเอกสารประกวดราคา

    Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :