ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคารโรงฝึกงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคารโรงฝึกงานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<อ่านประกาศ>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :