ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคารโรงฝึกงานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  1. ประกาศ <<คลิ๊ก>>
  2. เอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2567 <<คลิ๊ก>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :