ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :