ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครูภาษาอังกฤษ)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครูภาษาอังกฤษ)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :