ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครูภาษาอังกฤษ)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครูภาษาอังกฤษ)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :