ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ประกาศให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :