ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) รับสมัคร ณ ห้องบุคลากร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :