ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครูภาษาอังกฤษ) (คลิ๊กรายละเอียด)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :