ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 (วันเวลาราชการ)

รายละเอียดดังแนบ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :