ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพู

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :