ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2566 (วันเวลาราชการ)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :