ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ใช้ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ใช้ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)คลิ๊ก

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :