ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :