ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :