ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์รายละเอียด

1. ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.เอกสารประกอบการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :