ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ (ร้านทาดี คอฟฟี่)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องบุคลากร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (วันเวลาราชการ)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :