ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการดิน และปุ๋ย จำนวน 1 ชุด

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการดิน และปุ๋ย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์รายละเอียด

1. ประกาศ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :