ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :