ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปวช. 1 ปวส. 1 นักศึกษาเดิมระดับชั้นปวช. 2 ปวช. 3 และปวช. 2

ประกาศเรื่องการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปวช. 1 ปวส 1 นักศึกษาเดิมระดับชั้นปวช. 2 ปวช. 3 และปวช. 2

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :