บันทึกภาพ คณะครู บุคลาการทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ LCAT ONE TEAM

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมบันทึกภาพกับคณะครู บุคลาการทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการฯ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :