บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับการสนับสนุน น้ำดื่ม จากบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด เนื่องในการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และเนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :