บริษัทล้านนาโปรดักส์ เข้าแนะแนวให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับบริษัทล้านนาโปรดักส์ เข้าแนะแนวให้กับนักเรียนชั้น ปวช.3 ช่วงเวลา 13:00 – 14:00 น.ณ หอประชุมสุริยะ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :