นิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “เฮาะทีราชินีแห่งขุนเขา” ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกท ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 44

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ออกเผยแพร่นิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “เฮาะทีราชินีแห่งขุนเขา” ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :