นำเสนอผลงาน และรับรางวัล “ สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน TVET DNA และรวมพลังภาคีเครือข่าย”

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน พร้อมกับร่วมการประชุม และรับรางวัล “ สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน TVET DNA และรวมพลังภาคีเครือข่าย” ในงานวิชาการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ด้วยการศึกษาสายอาชีพ” โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้มอบรางวัลระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2665 ณ โรงแรม Centra by centara ศูนย์ราชการ และ คอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :