นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 10 มกราคม 2566
นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้นำนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 ผลงานดังนี้

1.ผลงานประเภทที่1 เครื่องตรวจวัดค่าคุณภาพ EC ในน้ำและดิน


2. ผลงานประเภทที่ 3 เครื่องอัดไบโอชาร์ โดยใช้พลังงานร่วม

3.ผลงานประเภทที่ 6 สเปรย์ยับยั้งแบคทีเรียสำหรับเท้าจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยใบหูเสือ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :