ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้ากราบนมัสการพระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้ากราบนมัสการพระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วัดมหาวัน จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :