ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ได้เข้าพบนายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ได้เข้าพบนายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน เพื่อรายงาน ตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :