นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน และรายงานความคืบหน้าของการเตรียมงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :