นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าพบนายอำเภอแม่ทา เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าพบนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการเตรียมงงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :