นับถอยหลัง 87 วัน เพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

นับถอยหลัง 87 วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานเทศบาลตำบล โดยได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้อมพนักงานขับรถ จากเทศบาลตำบลทาสบเส้า เทศบาลตำบลทาสบชัย และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัย ตามจุดต่างๆ รวมั้งการปรับพื้นที่ การเทปูน การตัดแต่งปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และอื่นๆ เพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :