นับถอยหลัง 80 วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44

นับถอยหลัง 80 วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ได้ทำการย้ายเสาไฟฟ้าภายในวิทยาลัย และครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มาร่วมกันพัฒนาวิทยาลัย ตามจุดต่างๆ การปรับพื้นที่ การเทปูน ตัดแต่งปลูกต้นไม้ ดอกไม้ การเตรียมที่พักอาศัยของสมาชิก อกท. และอื่นๆ เพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน #อกท.ชาติครั้งที่44 #งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :