นับถอยหลัง 62 วันเพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

นับถอยหลัง 62 วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี”โคกหนองนาโมเดล” มาร่วมจัดสถานที่ ภายในวิทยาลัย ครู และนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัย ตามจุดต่างๆ การปรับพื้นที่ การเทปูน ตัดแต่งปลูกต้นไม้ ดอกไม้ การปรับภูมิทัศน์ และอื่นๆ เพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#อกท.ชาติครั้งที่44 #งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :