นับถอยหลัง 186 วัน สำหรับการเป็นเจ้าภาพงานอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ยังคงแข็งขัน ร่วมกันพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย มีการปักชำไม้ประดับ ปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวน เพื่อวิทยาลัยที่น่าอยู่ และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :