นับถอยหลัง 100 วันหน่วยลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่ ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อต้อนรับสมาชิก


นับถอยหลัง 100 วัน สมาชิก อกท. หน่วยลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันเตรียมปรับภูมิทัศน์พื้นที่ต่าง ๆ และปลูกต้นไม้

ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ย้าย ปรับแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดและสวยงาม ในการจัดตรียมงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :