นับถอยหลัง อกท.ชาติ 28 เพื่อเตรียมงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44

นับถอยหลัง อกท.ชาติ 28 วัน ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานส่วนส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลมาสบเส้า และสมาชิก อกท.หน่วยเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายเศรษฐา ทวีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณวิทยาลัย การปรับพื้นที่ การจัดสวนดอกไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การต่อระบบไฟฟ้า การตกแต่งลานวัฒนธรรมล้านนา การทาสีอาคาร และด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีลำพูน

#อกท.ชาติ ครั้งที่44 #งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :