ทำกิจกรรม Fix-It จิตอาสา ทาสีรั้วหน้าแผนกอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ อกท.ชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมการทำกิจกรรม Fix-It จิตอาสา ทาสีรั้วหน้าแผนกอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ประดับตกแต่งภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นต้อยติ่งแนวถนนฝั่งตะวันตก และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ อกท.ชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :