วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) เพื่อเข้ารับการประเมินระดับชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ 💐💐

🍃งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา🍃

💕กลุ่มธุรกิจหน้าใส ไร้สิวด้วยน้องเนียม 💕

โดยนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ระดับ 4 ดาว เพื่อเข้ารับการประเมินระดับชาติ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :