ถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีดำเนินงานเรื่อง “Smart Farmer” และโครงการเกษตรปราณีต 1 ไร่ 1 แสน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ผ่านทางระบบ ZOOM

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีดำเนินงานเรื่อง “Smart Farmer” และโครงการเกษตรปราณีต 1 ไร่ 1 แสน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งเป็นวิทยาลัยนำร่อง และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ โดยมีการดำเนินการถ่ายทอดผ่านทางระบบ ZOOM ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและพลังงานสะอาด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ “Smart Farmer” ณ แปลงเกษตร สนามกอล์ฟ 331 ของ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :