ต้อนรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 รายได้แก่ นายศุภชัย สิริเมฆสุธา และ นางสาวรีย์นา ธาราพิทักษ์ชีวิน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566ท่านผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง ได้ให้โอวาท รวมทั้งกล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นายศุภชัย สิริเมฆสุธา ครูสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ นางสาวรีย์นา ธาราพิทักษ์ชีวิน ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่สอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :