ต้อนรับ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต เพื่อเข้าเยี่ยมติดตามนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต เพื่อเยี่ยมติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :