ต้อนรับ บริษัทวีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จำกัด ในการเข้าร่วมหารือ การจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผอ.สุภัคคณิศร รุ่งเรือง ให้การต้อนรับ บริษัทวีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จำกัด ในการเข้าร่วมหารือ การจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :