ต้อนรับนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมคณะ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าสถานที่ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าสถานที่ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :