ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาการบัญชี และพนักงานราชการครู ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 2 มกราคม 2567 ดร.จักกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และงานบุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวชนินาถ บูรณา ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาการบัญชี และนายคำปัน เละทู พนักงานราชการครู ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :