ต้อนรับพาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ในการเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ทาดี ที่ร้าน Thadee Shop

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ในการเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ แบรนด์ทาดี ที่ร้าน Thadee Shop เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาอีกทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ Tha Dee อาทิ เซรั่มบำรุงตา สครับสับปะรด ข้าวเกรียบไข่ผำ คุกกี้ธัญพืช ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดลำพูน และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :