ต้อนรับนายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ในการลงพื้นที่ ให้คำชี้แนะ แนะนำแนวทางขอบเขตถนน เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพงานอกท.ชาติครั้งที่ 44

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้การต้อนรับนายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ในการลงพื้นที่วิทยาลัย ให้คำชี้แนะ แนะนำแนวทางขอบเขตถนน เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพงานอกท.ชาติครั้งที่ 44 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :