ต้อนรับท่านประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เข้าดูพื้นที่เตรียมสถานที่การจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต้อนรับท่านประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เข้าดูพื้นที่เตรียมสถานที่การจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :