ต้อนรับคณะเรือนจำจังหวัดลำพูน ในการเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะเรือนจำจังหวัดลำพูน ในการเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม
🔹หลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้น
🔸วิทยากรผู้ฝึกสอนด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

งานประสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :