ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประเมิน “โครงการ สุขาดี มีความสุข”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประเมิน “โครงการ สุขาดี มีความสุข” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#สุขาดีมีความสุข

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :