ต้อนรับคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวเกษตรภาคเหนือ ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานนโยบาย (ระยะที่ 1)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวเกษตรภาคเหนือ ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานนโยบาย (ระยะที่ 1) ของวิทยาลัยในสังกัด โดยได้มีการประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนตามแผนนโยบาย รวมทั้งการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :